Bọt khí (Bubble)

Hiện tượng

Bề mặt màng phủ xuất hiện bọt khí. Những bọt khí này có khi tồn tại một thời gian dài sau

khi phun và sẽ gây ra hiện tượng như hình trê

.

Nguyên nhân

1. Mặt gỗ mạch dẫn sâu, khó lấp đầy, xảy ra bọt khí.

2. Sử dụng chất sơn có độ keo dính cao.

3. Áp lực không khí dùng cho phun phủ cao, chất sơn trộn lẫn không khí quá nhiều

4. Gia nhiệt khô quá kịch liệt hoặc gia nhiệt khô cấp tốc.

5. Mặt phủ có bám chất dầu, chất bụi, mồ hôi. Xung quanh những vật này tập kết hơi nước.

6. Trong ống hơi, trong máy nén có hơi nước hoặc nước của thiết bị văng vào vật  bị phủ.

7. Nguyên nhân đa số giống nguyên nhân lỗ kim.

Đối sách

1. Những mạch dẫn gỗ quá sâu phải lấp đầy.

2. Điều chỉnh lại độ keo dính của chất sơn cho phù hợp.

3. Điều chỉnh lượng áp lực không khí, giảm bớt lượng không khí trộn vào chất sơn.

4. Khi gia nhiệt khô cần khống chế thời gian tĩnh, sau khi tỏa hơi đầy đủ mới tiến hành

công việc tiếp theo.

5. Chú ý độ sạch của mặt phủ, tránh những vật lạ, ô nhiễm.

6. Quy định thời gian xả nước của máy nén khí, lắp thêm dụng cụ lọc nước.

7. Tham khảo đối sách của lỗ kim.

Hỗ trợ kỹ thuật khác