Chìm lún (Sinking-in)

Hiện tượng

Sau khi phủ sơn (sơn mặt). Màng phủ bị hút dưới, bề mặt thể hiện tình trạng không láng,

đa số chất sơn NC (sơn một thành phần) dễ xảy ra hiện tượ

g chìm lún.

Nguyên nhân

1. Sử dụng chất pha loãng không phù hợp (độ dung giải quá mạnh).

2. Màng phủ dưới không đủ đầy, hình thành trường hợp nhiều lỗ.

3. Chất sơn lớp dưới chưa khô đã chà nhám rồi phủ lớp trên.

4. Lúc chà nhám sử dụng loại giấy nhám có độ hạt lớn.

5. Phủ bề mặt có độ keo dính quá thấp, hoặc lượng sơn phân bổ không đủ.

6. Sử dụng chất sơn kém chất lượng.

7. Vật bị phủ bám bụi, bột sơn chưa quét đi.

8. Phần gỗ trám trét lấp đầy không tốt hoặc lượng nước quá nhiều.

9. Phủ dưới một lần phủ dầy, lớp dưới chưa khô hẵn (hoặc thời gian phun trùng quá nhanh).

Đối sách

1. Chọn chất liệu pha tốt.

2. Màng phủ dưới cần lấp đầy, sau chà nhám bề mặt bằng phẳng không lỗ.

3. Màng phủ cần khô rắn đầy đủ.

4. Giấy nhám chọn loại mịn.

5. Điều chỉnh độ keo dính chất sơn chính xác, lượng sơn phân bổ đều và đủ.

6. Sử dụng chất sơn tốt, trước khi phủ sơn cần quét sạch bề mặt bị phủ.

7. Phần gỗ sử lí chà nhám tốt, trám trét lấp đầy, độ ẩm của gỗ phải đúng tiêu chuẩn.

8. Nên phủ nhiều lần và phủ mỏng, khống chế thời gian tĩnh để lớp dưới khô hẳn

Hỗ trợ kỹ thuật khác