Đổi màu (Disoloration)

Hiện tượng

Màng phủ đổi màu hoặc màu sắc hơi khác, hoặc khác hoàn toàn.

Nguyên nhân

1. Tia tử ngoại chiếu trực tiếp hoặc có các vật chất bám vào.

2. Chất làm rắn quá nhiều hoặc chất sơn tồn trữ quá lâu.

3. Sử dụng chất lên màu, vật liệu màu dễ phai.

4. chất màu từ lớp bên trong hay xung quanh thấm dần qua bề mặt

5. Lúc gia nhiệt khô đổi màu(UV chất sơn tia tử ngoại có sự đổi màu này).

Đối sách

1. Nên sử dụng loại sơn chống được tia tử ngoại, nhất là sơn màu trắng và tím.

2. Tỉ lệ chất làm rắn chính xác, đúng.

3. Không nên sử dụng chất sơn tồn trữ quá lâu.

4. Sử dụng loại chất lên màu không dễ phai.

5. Chất sơn làm rắn bằng tia tử ngoại.

6. Sấy khô đề phòng nhiệt độ quá cao.

 

Hỗ trợ kỹ thuật khác