Lằn phun (Streak)

Hiện tượng

Màng phủ sau khi phun, trên bề mặt để lại lằn phun không đều đặn.

Nguyên nhân

1. Khổ phun của súng phun mở rộng không tốt.

2. Thao tác vận hành súng không tốt, lúc phun phủ trùng điệp với nhau không đều đặn,

   đầy đủ.

3. Pha sơn mặt chưa thật sự pha loãng, không khuấy đều.

4. Với loại sơn mặt có độ che phủ kém, mà lớp dưới lại chọn lựa màu không đúng.

5. Sử dụng chất pha loãng không đúng.

6. Bề mặt bị phủ quá nóng hoặc quá lạnh.

Đối sách

1. Thường xuyên bảo quản súng phun, điều chỉnh khổ phun chính xác thích hợp cho

   phun phủ.

2. Cách vận hành phun phủ phải chính xác, phun trùng điệp lên phải đều đặn.

3. Sử dụng chất pha loãng dầu chuối loại tốt, khi pha chế phải khuấy sơn đầy đủ

4. Pha loãng nồng độ màu hoặc bớt một lần lượng phun phân bổ hoặc chọn loại sơn

   thích hợp hơn cho lớp dưới.

5. Điều chỉnh nhiệt độ phòng.

Hỗ trợ kỹ thuật khác