Mắt cá (Văng Ngược, Miệng Núi Lửa, Nở Hoa...)

Hiện tượng

Màng phủ bi văng ngược, lõm chìm, hoặc có chỗ không bám dính...

Nguyên nhân

1.  Vật bị phủ có chất nước, chất dầu, hoặc chất sáp dầu...

2.  Trong chất sơn có chất nước, chất dầu (chủ yếu là máy nén khí).

3.  Nơi làm việc bị ô nhiễm, hoặc có sử dụng sáp có chất dầu mà ô nhiễm môi trường tác

nghiệp.

4.  Sử dụng quá nhiều chất phụ gia, chất sơn không tốt hoặc quá thời hạn sử dụng.

5.  Vải bị ô nhiễm sáp dầu tại nơi đánh bóng.

6.  Chất lên màu hoặc chất sơn lót có chất lượng kém, hoặc bị ô nhiễm.

7.  Nơi làm việc bốc đầy hơi dung môi, môi trường thoáng gió kém.

Đối sách

1.  Tránh ô nhiễm đến vật bị phủ, cần triệt để ch à nhám.

2.  Màng nước chảy trong hệ thống phun phải giữ gìn sạch sẽ, nước chảy đều, nước trong

 máy nén khí cũng phải chú ý.

3.  Khí cụ tại nơi tác nghiệp ô nhiễm chất dầu, sáp dầu ... quần áo bị ô nhiễm phải rửa

 sạch sẽ mới tiếp tục với vật tác nghiệp.

4.  Chất sơn trữ quá thới hạn sử dụng phải kiểm tra có bị biến chất hay không.

5.  Khi phủ sơn tránh khu ô nhiễm, vải ô nhiễm phải loại bỏ.

6.  Chú ý chất sơn có chứa các tạp chất khác không.

7.  Chú ý sự thoát gió tại nơi tác nghiệp.

8.  Trước khi phủ lên màng phủ cũ, phải dùng dung môi tẩy chùi sạch sẽ, chà nhám lại

  mới được phun sơn lên.

9.  Xảy ra mắt cá nghiêm trọng, dùng chất phòng chống mắt cá pha vào chất sơn.

Hỗ trợ kỹ thuật khác