Vết xước giấy nhám

Hiện tượng

Màng phủ chạm đất hoặc chà nhám lớp màng phủ cũ tạo nên lớp xước, dung môi của chất

sơn thấm vào, lan ra màng phủ lớp trên mà hiện ra, hoặc sau khi lên màu cho phần gỗ thì

vết xướt hiện ra.

Nguyên nhân

1. Chà nhám phần gỗ ngược vân gỗ, để lại vết xước.

2. Sử dụng giấy nhám quá thô hoặc phương pháp chà nhám không đúng.

3. Màng phủ chưa khô mà tiến hành chà nhám (nhất là chất sơn hai thành phần càng

 hiện rõ).

4. Sử dụng dung môi khô quá chậm, làm cho màng phủ không khô rắn trong thời gian

 nhất định.

5. Màng phủ của sơn mặt quá mỏng và độ keo dính quá thấp.

6. Sau khi chà nhám không làm sạch triệt để, chất sơn không bám vào được.

7. Giấy chà nhám đang sử dụng có bụi sơn dính vào nhám, không có tác dụng chà

 nhám mà lưu lại vết di chuyển.

Đối sách

1.  Lựa chọn giấy nhám có độ nhám thích hợp, thông thường lần 2 mịn hơn lần 1 và chỉ

   đi vết nhám của lần một.

2.  Khi chà nhám phải theo vân lý của gỗ, chà theo hướng thuận vân gỗ.

3. Chà nhám màng phủ phải cho màng phủ khô triệt để mới chà, chà xong phải phủi đi

   bụi sơn trên vật thể.

4. Khi chà nhám máy hoặc chà nhám tay phải suy nghĩ đến độ nhám của giấy nhám.

5. Giấy nhám khi sử dụng một thời gian phải kiểm tra có bụi sơn (bụi gỗ) dính vào hay

   không, nếu có phải thay nhám.

6. Phương hướng chà nhám phải có động tác chính xác.

7. Độ keo dính của chất sơn cần pha chế thích hợp, độ dày màng phủ phải đủ để che

   đậy vết xước nhám.

8. Theo tình hình có thể phủ trước một lớp sơn lót rồi trong thời gian ngắn phủ lớp sơn

 mặt, tăng thêm độ dày.

9. Sử dụng chất pha loãng làm màng phủ khô rắn theo thời gian đã sắp đặt.

Hỗ trợ kỹ thuật khác