Vỏ cam – Orangepeeling

Hiện tượng

Bề mặt màng không phẳng, nhẵn nhụi, như vỏ cam, hiện lên tình trạng lồi lõm.

Nguyên nhân

1. Lúc phủ sơn có hiện tượng bạch hóa làm bề mặt màng phủ không căng phẳng.

2. Vấn đề kỹ thuật phun phủ và điều chỉnh súng phun lượng khí nhiều, khoảng cách

quá xa.

3. Nhà xưởng có nhiệt độ quá cao, khô rắn quá nhanh, chất sơn không lưu chảy bằng

phẳng được.

4. Dùng súng phun thổi khô bề mặt phủ, hạt nhỏ của chất sơn không chảy tỏa đầy đủ.

5. Sử dụng chất pha loãng điểm sôi thấp, thời gian bốc hơi quá nhanh

6. Độ keo dính của chất sơn quá cao, hay một lần phun quá đầy.

7. Chất sơn không khuấy trộn kỹ, ảnh hưởng đến tính chảy bằng của nó.

8. Bề mặt không sạch sẽ có bám chất dầu, sáp hoặc chất khác.

9. Môi trường làm việc có gió quá lớn.

10. Tính chất sơn không đúng.

Đối sách

1. Súng phun phải luôn giữ gìn trong trạng thái tốt, thuần thục sử dụng và điều chỉnh súng

phun.

2. Cải thiện nhiệt độ trong môi trường phủ sơn.

3. Sử dụng đúng chất pha loảng để sơn.

4. Không được phun dầy, lượng sơn phân bổ vừa, Bề mặt bên trong màng phủ cần khô

   rắn đầy đu.

5. Điều chỉnh độ keo dính của chất sơn thích hợp, quá cao hoặc quá thấp đều không tốt.

6. Trước khi phủ sơn, chất sơn cần khuấy trộn đều.

7. Phòng tránh có gió lúc phủ sơn.

8. Chọn chất sơn có tính chảy bằng tương đối tốt.

9. Xử lý màng phủ, cải tiến kỹ thuật thao tác, chà nhám bằng phẳng rồi phủ sơn lại

  một lần nữa.

Hỗ trợ kỹ thuật khác