DUNG MÔI S202

  • DUNG MÔI S202

  • Giá: Liên hệ
  • Mã sản phẩm:
  • Mô tả:

Dung môi S202 là hệ hỗn hợp của các dung môi cơ bản như : Butyl Acetate, Toluene …. Dung môi được sử dụng làm chất hòa tan và pha loãng cho các hệ sơn NC, PU. Dung môi có độ hòa tan tốt, khả năng dàn trải cao. 

Ứng dụng: Dung môi được sử dụng làm chất hòa tan và pha loãng cho các hệ sơn NC, PU, 1K, 2K và một số sản phẩm khác

Quy cách đóng gói: 220lit / phuy

Tính chất vật lý:

Trạng thái

Dạng lỏng

Màu sắc

Không màu

Mùi

Este nhẹ

Tỷ trọng

0.8 – 0.85

Ngưỡng mùi

3.7ppm

Nhiệt độ sôi

77oC ( 170.6oF )

Nhiệt độ nóng chảy

-83oC ( -117.4oF )

Nhiệt độ cháy

426.6oC ( 800oF )

Điểm bắt lửa

7.2oC ( 45oF )

Giới hạn cháy

≤ 2.2% và ≥ 9%

Sản phẩm cháy

CO, CO2

Sản phẩm cùng loại